logo therapiecentrum

De praktijk voor fysiotherapie J.J.M. Schreurs is in de loop der jaren uitgegroeid tot Therapiecentrum Roerdalen. Therapiecentrum Roerdalen is een centrum waar een aantal paramedische beroepsbeoefenaren hun diensten aanbieden. Wij zijn in staat cliëntgerichte zorg op maat aan te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen op basis van onze gezamenlijke deskundigheid. Daar waar wenselijk of noodzakelijk zullen wij samenwerken als multidisciplinair team. Daarnaast werken wij samen met andere paramedische disciplines in de regio. Alle therapeuten zijn officieel geregistreerd in de op hen van toepassing zijnde landelijke kwaliteitsregisters.

Kanunnik willemsestraat 1, 6077 AH St.Odilienberg • Telefoon 0475 52 00 43

Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk en rond de praktijk zijn voldoende parkeerplaatsen. Mocht u na het lezen van de op deze site vermelde informatie nog vragen hebben, bel dan gerust op; wij staan u graag te woord. 


Specialismen

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Mckenzie therapie
Cyriax therapie Parkinson (lid van parkinson net)
Sportrevalidatie Medische trainingstherapie MTT: fysiofitness
Diabetes
Ouderenzorg
Revalidatie
Claudicatio Intermittens: lid van het Claudicationet (etalagebenen)


fysio VOOR MENSEN MET KLACHTEN AAN HET HOUDINGS- EN BEWEGINGSAPPARAAT

Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

FYSIOTHERAPIE PROCEDURE

Na verwijzing door huisarts of specialist, zal een uitgebreide intake en onderzoek plaatsvinden, om uw probleem goed in kaart te brengen. Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om zonder verwijzing in behandeling te komen (DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Uw fysiotherapeut zal dan eerst een screening doen, om vast te stellen of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling. Uw huisarts kan dan indien noodzakelijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte worden gesteld dat fysiotherapie kan plaatsvinden. Indien er redenen zijn waardoor fysiotherapie niet verstandig is, dan zal de behandelaar u alsnog doorverwijzen naar de huisarts. Nadat de intake heeft plaatsgevonden, zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en in overleg wordt een behandelplan opgesteld. Aan het eind van de behandelreeks kan een verslag aan de verwijzend arts worden gestuurd, waarin wij het resultaat van de behandeling mededelen. Behandelingen die niet

WAT MOET U MEENEMEN

De verwijzing van huisarts/specialist, indien van toepassing. Een pasje van uw ziektekostenverzekering, i.v.m. uw polisnummer. Identiteitsbewijs/paspoort. Badlaken ivm hygiëne. Bij iedere volgende afspraak uw afsprakenkaartje en een badlaken. Het is verstandig om zelf in uw polis na te kijken, hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wanneer behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen, brengen wij ze bij u in rekening. Onze tarieven kunt u vinden op de lijst in de wachtkamer.

BEWEEGPROGRAMMA’S

Naast de inviduele programma’s bestaat er ook nog de mogelijkheid na verwijzing door de huisarts of specialist een beweegprogramma te volgen. Bij een beweegprogramma volgt U gedurende 3 maanden 2 keer per week een trainingsprogramma dat afgestemd is op uw chronische ziekte. Dit programma wordt in de meeste gevallen betaald door uw zorgverzekeraar. Bij twijfel kunt U het beste even navraag doen bij uw zorgverzekeraar Doelstelling is het stimuleren van beweging bij mensen met een chronische aandoening. Elk programma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde actieve levensstijl. De training hiervoor vindt plaats door een getrainde fysiotherapeut die kennis heeft van de chronische aandoening.
Copd (chronisch obstructieve longziekten) • Arthrose • Coronaire hartaandoeningen • Diabetes • Chronische rugklachten

Rugtrainingsprogramma
2 a 3 keer per jaar starten wij met een rugtrainingsprogramma. Dit is een 10 weken durend programma waarbij 2 keer per week getraind wordt en waarbij de aandacht ligt op het trainen van de rugstabiliteit. Dit is een pittig programma vooral geschikt voor mensen die langdurig of regelmatig rugklachten hebben en al van alles geprobeerd hebben. De resultaten van dit programma zijn echt heel erg goed. Omdat dit op wisselende momenten in het jaar van start gaat kunt U in de praktijk informeren wanneer er weer een cursus gaat beginnen.

 

ruggenwervelVERANTWOORDE TRAINING TER VERBETERING VAN UW FYSIEKE VEERKRACHT

Fysiofitness is een actieve training om de fysieke belastbaarheid te verbeteren. Hierdoor gaat u zich fitter en gezonder voelen. In onze moderne tijd zijn wij steeds minder gaan bewegen, waardoor er een toename van klachten aan het bewegingsapparaat is ontstaan. FYSIO- Fitness is een intensieve begeleiding die rekening houdt met uw persoonlijke mogelijkheden. De begeleiding wordt gegeven door deskundige fysiotherapeuten of sportinstructeurs. Fysiofitness is geschikt voor mensen met lichamelijke klachten als ook voor mensen die aan hun conditie willen werken.

FITNESSPROGRAMMA’S

Samen met de fysiotherapeut wordt eerst een intake gedaan, zodat wij uw persoonlijke conditie kunnen beoordelen. Vervolgens worden uw persoonlijke doelen vastgesteld. De trainingen vinden plaats in kleine groepen (max. 8 personen), waardoor individuele begeleiding gewaarborgd is. U traint op zeer moderne apparatuur, die u met uw persoonlijke chipkaart aanstuurt.

Het programma
Na een intake wordt er een persoonlijk op uw vraag gericht trainingsprogramma gemaakt. U bepaalt zelf uw trainingsdoelen. De trainingsopbouw is zo samengesteld dat er een geleidelijke groei van de belastbaarheid ontstaat. U gaat voelen dat U sterker en fitter wordt.

De trainingsopbouw start altijd met een fittest waarbij wij door middel van de hometrainer of de loopband een indicatie krijgen hoe Uw conditie is. Naar aanleiding van deze conditiebepaling en uw persoonlijke doelen maken wij een trainingsprogramma voor U. In de meeste gevallen bestaat de training uit een conditiegedeelte (waarbij U door middel van cardioapparatuur; hometrainer, loopband of crosstrainer uw conditie stap voor stap zult verbeteren) en een gedeelte gericht op spierkrachtverbetering (door middel van krachtapparatuur) Daarnaast geven we iedere training de mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd deel te nemen aan een groepsactiviteit om conditie of kracht te verbeteren. Het trainingsprogramma is geschikt voor jeugdigen maar zeer zeker ook voor senioren en ouderen. Iedereen krijgt een individueel programma.

Tijden Fysiofitnessfitness

Maandag 13.30 uur tot 14.30 uur 50 + training
  19.00 uur tot 20.00 uur Core-fit training
Dinsdag 13.00 uur tot 14.00 uur 50 + training
  19.00 uur tot 20.00 uur Core-fit training
Donderdag 09.30 uur tot 10.30 uur 50 + training
  19.00 uur tot 20.00 uur Core-fit training
Vrijdag 13.30 uur tot 14.30 uur Core-fit training
     

Indien u liever een individueel programma wilt hebben bestaat er altijd de mogelijkheid om een personal-trainer voor U te reserveren. Deze zal U helpen om een voor U geschikt programma te maken en U helpen om dit programma gemotiveerd te volbrengen.

Mocht het voor U niet mogelijk zijn om op deze tijden te trainen kunt U altijd overleg met ons voeren of er andere mogelijkheden zijn. Voor tarieven en inschrijfformulier kunt U contact met ons opnemen.

 

 

 

Antoinette Driessen

WELKOM BIJ CESARPRAKTIJK DRIESSEN, OEFENTHERAPIE, BEGELEIDING, TRAINING EN ADVIES

Antoinette Driessen, oefentherapeut Cesar
Oefentherapie Cesar is gericht op verandering van gedrag en gewoontes in de manier van bewegen. In mijn praktijk kunnen kinderen en volwassenen terecht die (pijn)klachten hebben of deze juist willen voorkómen, als gevolg van een belastend houdings- en bewegingspatroon tijdens dagelijkse activiteiten. Jong en oud is welkom en de ervaring leert dat de clichés kloppen: ‘Jong geleerd is oud gedaan’ en ‘Je bent nooit te oud om te leren’! Oefentherapie is er dus voor iedereen die bewuster en gezonder wil leren bewegen en inzicht wil krijgen waar de klachten vandaan komen.

Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan door verkeerd gebruik van de spieren of overbelasting aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook een bepaalde afwijking of aandoening, zoals reuma, artrose, astma, kan problemen aan het bewegingsapparaat veroorzaken.

Bukken, tillen, zitten, lopen zijn dagelijkse activiteiten waar niemand bij stil staat. We voelen ons lichaam pas als het pijn doet. Met name als de klachten langer aanhouden, steeds terugkeren of chronisch worden, kan het aan uw houdings- en bewegingsgewoonten liggen. Het is een goed idee om uw gewoontes eens onder de loep te nemen. Dan is oefentherapie geschikt voor u. Daarbij is het vaak een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat we ‘uit balans’ zijn. Zo is ‘stress’ een niet te onderschatten factor en kunnen psychologische factoren veel invloed hebben op bewegingsklachten. Samen met u ga ik onderzoeken wat de meest doorslaggevende oorzaak is van uw klachten zodat we de meeste herstelwinst boeken.

Natuurlijk is preventie van klachten het beste. Met name de schoolgaande jeugd zit in allerlei vaak belastende houdingen zowel thuis als op school, nu de tablets, smartphones en andere devices niet meer zijn weg te denken. Voor hun ruggen is het belangrijk om een goede zithouding en een juiste balans tussen goed zitten en voldoende bewegen vroeg aan te leren.

We leven maar in één huisje ons hele leven en dat is ons lichaam, ben er zuinig op!

Wat doet de oefentherapeut?
Als oefentherapeut kijk ik niet alleen naar de klacht. Het gaat om de totale lichaamshouding, ieders eigen manier van bewegen en functioneren in het dagelijks leven. Van daaruit probeer ik de diepere oorzaak van een klacht te vinden, om vervolgens daaraan samen met u te gaan werken. Ik maak u bewust van uw eigen fysieke mogelijkheden en coach u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Aan de hand van oefeningen, bewegen en adviezen, leer ik u om klachten te voorkomen, te verminderen of te verhelpen. Mensen met chronische klachten leer ik op een gunstige en effectieve manier om te gaan met hun lichamelijke beperkingen. U leert weer luisteren naar uw lichaam, bewuster met uw lichaam om te gaan en vroegtijdig signalen op te pakken, zodat u weet wat u zelf kunt doen om weer vrijer te bewegen en klachten in de toekomst te voorkomen.
 
Praktische info
Vaak krijgt u een verwijzing van uw huisarts of specialist. Deze neemt u mee tijdens de eerste afspraak. Ook zonder verwijzing kunt u terecht. We zijn direct toegankelijk. Oefentherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijke van uw verzekeringspakket. Oefentherapie valt buiten het eigen risico, omdat het paramedische zorg betreft. Indien de persoonlijke situatie erom vraagt, is therapie aan huis mogelijk. Als u nog vragen heeft, meer informatie wilt, laat het me weten, graag zelfs!
Bel: 06 42 84 60 30 of mail: antoinette@oefentherapiedriessen.nl. Meer informatie vindt u ook op de website: www.oefentherapiedriessen.nl. Als u een afspraak wilt maken, kunt u ook rechtstreeks bellen naar Therapiecentrum Roerdalen via telefoonnummer: 0475 52 00 43.

 
Stella DingsWELKOM BIJ DIËTISTEPRAKTIJK STELLA DINGS

Voeding is verweven met veel facetten van het leven. Voeding is nodig voor gezondheid, om te groeien, te herstellen, te sporten. Voeding is genieten, gezelligheid, gastvrijheid, verwerken van emoties, troost. Maar voeding kan ook ziek maken, zelfs je dag beheersen.
In de verschillende culturen heeft voeding een eigen betekenis.

Rekening houdend met al deze facetten van eten en drinken, wil ik u helpen een balans te vinden tussen voeding en een voor u optimale gezondheid. Graag geef ik u praktische adviezen in individuele situaties en richt mijn begeleiding op duurzame resultaten.
Kortom, samen stap voor stap werken aan een bij u passende gezonde leefstijl!

Diëtist zijn is een stukje van mijzelf, ik ben en blijf “vakgek“. Sinds 2002 ben ik actief als diëtist in Limburg. De afgelopen jaren heb ik als diëtiste bij de thuiszorg veel mensen succesvol begeleid.

Ook gaat mijn interesse uit naar het begeleiden van mensen met Coeliakie, voedselovergevoeligheid (voedselallergie en voedselintolerantie) en Prikkelbare Darm (PDS/IBS).

Als diëtist ben ik verbonden aan het diëtistennetwerk “Goed Glutenvrij” van de Nederlandse Coeliakievereniging.

Ik hoop u snel in mijn praktijk te ontmoeten!

Uw mail kunt u sturen naar info@stelladings.nl
Voor meer informatie via de website www.dietistenpraktijkstelladings.nl

 

 

Jolanda GriensWELKOM BIJ LOGOPEDIEPRAKTIJK J.M. GRIENS, PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE EN DYSLEXIETHERAPIE

Ik ben geboren en getogen in Sint Odiliënberg. In 1972 is de oorspronkelijke praktijk door mijn vader G.A. Griens opgericht en sindsdien is de naam Griens verbonden met logopedie en dyslexiebehandeling in Sint Odiliënberg en omstreken. In de negentiger jaren heb ik de praktijk van mijn vader overgenomen. Ook ik ben vanaf mijn afstuderen steeds werkzaam geweest op het gebied van ernstige taal-, lees- en spellingproblemen. Mijn collega’s en ik zijn ons hierin verder blijven ontwikkelen; sinds enige jaren zijn er twee Master SEN dyslexiespecialisten in onze praktijk werkzaam.

Binnen onze logopediepraktijk kennen we de volgende behandelgebieden: taal, stem, spraak, open mond gedrag en gehoor. Vanuit onze praktijk houden wij ons bezig met communiceren in de ruimste zin van het woord. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein.

Onze praktijk
Naast de vestiging in Sint Odiliënberg heeft de praktijk vestigingen in Herkenbosch, Montfort en Roermond. Vanuit Praktijk Marlou Janssen (GZ psycholoog BIG, Kinder- en Jeugd psycholoog NIP) te Geleen, Adelante Blerick en Adelante Hoensbroek ben ik werkzaam als dyslexiebehandelaar voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC EED).

Samenwerking
Wij werken nauw samen met o.a. de huisarts, orthodontist, tandarts, KNO-arts, neuroloog, longarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog en psycholoog. Tevens zorgen we voor een regelmatig en direct contact met de leerkrachten en I.B.-ers van de omliggende basisscholen.

Aanmelding en behandeling
Na verwijzing door huisarts of specialist, zal een uitgebreide intake plaatsvinden. Hierna volgt een uitgebreid onderzoek om uw probleem goed in kaart te brengen. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Aan het eind van de behandelreeks zal een verslag aan de verwijzend arts worden gestuurd. Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om zonder verwijzing in behandeling te komen (DTL = Directe Toegankelijkheid Logopedie).

Logopedie zit standaard in het basispakket. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Hierover vindt u meer in uw polisvoorwaarden.

Aanwezigheid
Wij zijn aanwezig op de locatie in Sint Odiliënberg op maandagmiddag. Indien nodig behandelen wij ook aan huis.

Contact
Telefonisch: 0475 53 65 25 of 06 51 24 34 15, contactpersoon: Jolanda Griens. Via mail: jmgriens@home.nl Meer informatie over logopedie, dyslexie en onze praktijk vindt u op www.logopediegriens.nl

 

Jos Opbroek

PRAKTIJK VOOR REMEDIAL TEACHING EN DYSLEXIEBEHANDELING

Mijn naam is Jos Opbroek. Vanaf 1971 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht en inmiddels ruim 25 jaar als intern begeleider en remedial teacher. Daarnaast heb ik de opleiding voor dyslexiespecialist (MasterSEN) afgerond. Momenteel ben ik nog parttime verbonden aan een basisschool als intern begeleider en dyslexiespecialist.

Persoonlijke uitgangspunten
• Doelgericht werken aan oplossingen die passen bij ieders persoonlijke situatie
• Uitgaan van mogelijkheden en kansen
• Geven van passend advies en/of adequate begeleiding

Samenwerking hoog in het vaandel!
Een goede samenwerking met andere partners in de zorg (de school, logopedist, ergo-/fysiotherapeut, (ortho-) pedagoog) heeft mijn voorkeur.

Contact
Telefoon 06 21 64 03 77, 
Email jos.opbroek@home.nl

WAT IS REMEDIAL TEACHING?

Doel van remediëring is het geven van gerichte en afgestemde hulp.  Er wordt gebruik gemaakt van specifieke technieken en strategieën, waarbij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en (jong)volwassenen het uitgangspunt vormen.

Binnen de praktijk van Learning support wordt gekozen voor evidence based en best practice methodieken.

Wanneer kiest u voor Remedial Teaching?
• Bij leerproblemen op het gebied van lezen, taal, rekenen en schrijven
• Bij aandachts- en werkhoudingsproblemen
• Bij leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie
• Als ondersteuning bij vreemde talen
• Als begeleiding bij Nederlands als tweede taal

 
vivianPODOTHERAPIE VIVIAN HEIJLIGERS

De podotherapeut houdt zich bezig met behandeling van klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voet en/of bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld aan voet-, enkel-, knie-, heup-, en rugklachten. Maar ook teenklachten en ingegroeide nagels worden door de podotherapeut behandeld.
Een gedeelte preventie en een gedeelte voetverzorging van de diabetische en reumatische voet horen ook thuis bij de podotherapeut. Dit alles met bijbehorende schoenadviezen.

Podotherapie Vivian Heijligers is gevestigd in Gezondheidscentrum “Aan de singel”in Roermond en in Melick op Markt 7 (in het Andreasheem) waar we full-time aanwezig zijn.
Vanaf 1 Februari 2011 zijn wij part-time werkzaam in Therapiecentrum Roerdalen.
De praktijk bestaat uit podotherapeuten Vivian Heijligers en Jeanine van de Venne. 
 
Voor een afspraak in St.Odilienberg www.podotherapie-vh.nl of telefoonnummer 0475 31 03 05.
Daarnaast kunt U ook rechtstreeks Therapiecentrum Roerdalen bellen via telefoonnummer 0475 52 00 43.

 

 

 

 

WIE IS WIE